Covid-19 Coronavirus

Information om kurser apropå Covid-19 Coronaviruset:

 Jag följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten:

”Regeringen har på Folkhälsomyndighetens förslag beslutat att allmänna sammankomster med fler än 500 personer inte ska få hållas tills vidare. För arrangörer av evenemang med färre personer än så finns nu information från Folkhälsomyndigheten om hur man kan göra en bra riskbedömning, och hur man kan minska risken för spridning av covid-19 bland dem som deltar i evenemanget.

Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas:

·         Genomför en riskbedömning.

·         Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.

·         Det behöver finnas goda möjligheter att hålla en bra handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller, om det inte går, tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.

·         Information om allmänna hygienråd, exempelvis affischer.”

Det innebär att så länge inga andra rekommendationer ges kommer kurserna att hållas som planerat. Jag kommer inte att ställa in några kurser och anmälningsreglerna som står på hemsidan gäller. 

Hur fungerar det på kurs?

På kurserna nu framåt löser vi det med att vi tar inte i hand, vi håller lite extra avstånd, det finns självklart tvål, vatten och handsprit att tillgå och självklart tvättar vi alla händerna extra noga osv. Känner man sig sjuk stannar man hemma och följer de råd som Folkhälsomyndigheten ger.

Regeringen har beslutat att folksamlingar över 50 personer ej är tillåtna. SKK har vidare beslutat att ha max 10 personer på sina aktiviteter.
Vi är här hos mig aldrig fler än max 6 elever + mig, nu under Covid-19 är vi oftast betydligt färre än så!

Specialerbjudande under Covid-19:

Jag förstår att Covid-19 kan skapa oro. Känner du dig obekväm med att gå kurs under den här tiden så kommer jag under våren erbjuda att du somhar anmält dig har möjlighet att istället komma på privatlektioner (motsvarande summan av kursavgiften), då jobbar vi utomhus hela tiden och inga andra personer är i närheten. Minimal risk för smitta. Jag erbjuder också att du kan få ha kursavgiften innestående att använda vid framtida kurser (till och med 2021-12-31). Däremot återbetalas inte kursavgiften om du själv väljer att avstå.

Anmälningsvillkor:

Anmälan är bindande. Vid förhinder har du möjlighet att sälja din plats till en ersättare. Du ordnar i så fall detta på egen hand.

Du anses som anmäld i och med att du skickat in kursanmälan via hemsidan. Du får ett bekräftelsemejl i samband med anmälan och du kommer sedan få faktura på kursavgiften utskickad.

Ångerrätt:
Du har enligt distansavtalslagen rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela mig senast 14 dagar efter det att jag bekräftat din anmälan. Som bekräftelse räknas svarsmejlet du får när du skickat in din anmälan via hemsidan.

Om du ångrar din anmälan, ange tydligt vilken kurs det gäller samt dina personuppgifter. Får jag din avbokning senast 14 dagar efter det att jag bekräftat din anmälan så har du rätt att få tillbaka kursavgiften. Detta gäller dock inte om du påbörjat kursen. Har du påbörjat kursen räknas det som att du avstått från ångerrätten. Då ska full kursavgift erläggas oavsett anledning till avhopp.

Får du förhinder efter den tiden att avbokning slutat gälla, kan du naturligtvis själv sälja din kursplats vidare till en annan deltagare.