Med sikte på tävling! 18-19/7

Det här är kursen för dig som vill fokusera på att lägga fina grunder inför kommande träning och tävling i olika hundsporter oavsett om du har en valp, unghund eller vuxen hund. Vi tittar på många av de grunderna som behövs oavsett vilken eller vilka hundsporter ni tänker tävla i framöver!

Vi kommer att jobba med att utveckla bra belöningar, testa olika inlärningsmetoder (locka, targets, shejpa), prova på olika grundfärdigheter, övningar i att växla mellan fart och ta i respektive lugn och fokus, koncentrationsövningar, positions- och kroppskontrollövningar mm. Kort sagt, grunder du behöver oavsett vilken hundsport du är intresserad av!Vi tillrättalägger övningarna utifrån nivån på hundarna och önskemålen hos deltagarna. Allt för att på ett roligt och effektivt sätt lägga bra grunder inför en kommande tävlingskarriär oavsett vad ni sedan kommer att syssla med!

Kursen hålls utomhus. Du deltar med en hund per förare.

Datum: 18-19/7
Tid: 10:00 – 16:00
Kursavgift: 2000:-