Förslag inför regelrevidering rallylydnad

Jag tycker det är fantastiskt bra att man nu enkelt kan gå in på Brukshundklubbens hemsida och som enskild person skicka in sitt förslag inför regelrevideringen i rallylydnad, lydnad, bruks och Nordic style (IPO NS). GÖR DET DU OCKSÅ!!! Att bara sitta och tycka på sin egen kammare ändrar aldrig något 😉

Här är vad jag skickat in som förslag:

”Särskilda regler för rallylydnad” Sid 13 punkt 16 Funktionärer.

”Domare får inte tävla i någon klass på prov/tävling där domaren själv dömer.”

Mitt förslag: Avskaffa den regeln. Om vi öppnar upp för att domare får tävla samma dag som hen dömer ökar chanserna att fler vill utbilda sig till domare och att vi får aktiva tävlande som även dömer. Att domare fortsätter att själva tävla är en stor fördel för utvecklingen av sporten och kvaliteten hos domarna.

”Specifika rallylydnadsregler”Sid 18-19 punkt 23 Klasspecifika bestämmelser.

Fortsättningsklass: ”Klassen skall innehålla ett hindermoment.”
Avancerad klass: ”Klassen skall innehålla ett hindermoment.”
Mästarklass: ”Klassen skall innehålla 2 hindermoment.”

Mitt förslag: avskaffa de tvingande reglerna kring hindermomenten. De momenten bör likställas med alla de övriga rallylydnadsmomenten, dvs att det är upp till den enskilde domaren att besluta om hen vill ha med ett, två, flera eller inga hindermoment alls i klassen. Det finns ingen logik i att just hindret har en särställning, det är varken svårare, mer utslagsgivande eller viktigare än de andra momenten. Dessutom har klubbarna ofta högst skiftande kvalitet på vilka hinder som används, bommar och infångare kan blås omkull, det är inte standardiserat med storleken på infångare och det gör förutsättningarna högst olika för en liten eller stor hund tex.  Ge domarna möjligheten att välja bort hindermomenten helt och hållet.

Sid 19-21 punkt 25 Bedömning. Poängavdrag.

3 poäng:
”Hund eller förare välter eller trampar på en kon eller skylthållare, undantaget om det görs av hundens viftande svans (VÄLT)”

5 poäng:
”Hund som slår i eller river hindret (RIV/SLÅR)”

Mitt förslag: ändra ovanstående avdrag. Här kan en hund som samarbetar med full koncentration på sin förare MEN som råkar trampa fel, råkar slå i hindret eller komma för nära en kon eller skylthållare straffas hårdare än den hund som INTE har koncentration på sin förare utan ”nosar kortvarigt på marken, banmaterial eller person” (1 poäng). Det rimmar illa med syftet för rallylydnad = ”glädje, kommunikation och samarbete”. Det finns vidare ingen logik i att islag i hindret straffas hårdare än att välta en kon eller skylthållare. Ovanstående avdrag bör inte kosta mer än kortvarigt nosande: 1p.

Momentbeskrivningar punkt 29 Rallylydnad mästarklass

Moment 402 Bärande av föremål

”Hunden ska villigt ta emot/upp föremålet och under gång bära det 2-5 meter (avståndet ska markeras). Där tar föraren, under ekipagets fortsatta gång framåt, emot föremålet i sin hand och döljer det helt genom att stoppa det på sig. Därefter fortsätter ekipaget framåt till nästa moment i det tempo som gällde före momentet.”

Mitt förslag: ändra avslutet på momentet till att hunden bär föremålet 2-5 meter (avståndet ska markeras) och att föraren sedan vid markeringen stannar, ber hunden sätta sig. När hunden satt sig tar föraren emot föremålet i sin hand och döljer det helt genom att stoppa det på sig. Därefter fortsätter ekipaget framåt till nästa moment i det tempo som gällde före momentet.

Som momentet avslutas idag, är det stor skillnad för en förare med en stor hund som lätt når att ta emot föremålet även under gång, mot en förare med en riktigt liten hund där det är betydligt svårare att under gång med bra flyt kunna nå att ta emot föremålet i rörelse. Den skillnaden skulle minimeras genom att avsluta momentet med stillastående förare och sittande hund. Mer likvärdigt för alla som tävlar och enklare att bedöma för domarna. Som det är nu är momentet stressande för förarna att hinna få undan föremålet i fickan innan nästa skylt vilket knappast kan vara det viktigaste att testa ekipaget i. En äldre och kanske fumligare förare skulle med mitt förslag ha bättre förutsättningar att utföra momentet korrekt än som det ser ut idag. Det kan knappast vara föraren smidighet som ska vara avgörande.

Det är vad jag tycker, skicka nu in vad DU tycker! Du gör det här: http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/regelrevidering-2022/synpunkter-infor-revidering/

Anna Larsson

Att utbilda nyblivna hundägare eller finslipa tävlingsekipage tycker jag är mycket roligt och givande. Jag håller både kortare kurser och längre utbildningar inom många olika ämnen som rör hundar och hundträning. Träningen ska vara rolig och effektiv och ge hund och hundägare ett roligare liv tillsammans!

Reader Interactions

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *