Tikar kan aldrig vara anlagsbärare, eller…? Mina högst egna reflektioner kring avel.

Den senaste tiden har det dykt upp ett par intressanta nyheter vad gäller avel på border collie som fått mig att fundera lite kring sjukdomar och avel. Först lite om ögon: Svak beslutat att det från och med 2013-01-01 ska vara krav på ögonundersökning av avelsdjur; ”vid registrering av valpkull ska föräldradjuren ha officiellt ögonundersökningsresultat. Intyget får inte vara äldre än 1 år. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.”  (se mer info här: http://www.svak.se/?p=1746 ) Ögonspeglingen är det enda instrument vi har idag för att hitta allt det som (ännu?) inte går att gentesta för -PRA, retinopatier av olika slag, katarakter av olika slag, samt att man beroende på ålder och fel även kan se en del av symtomen på CEA (men CEA kan vi idag gentesta för) samt inte minst att man kan se vad som sker med de olika förändringarna i hundens ögon över en längre tid om hunden ögonspeglas flera gånger under sitt liv, något som kan ge mer information kring både skador och sjukdomar på sikt.

Det nu ökade kravet på ögonspeglingen har tillkommit med referens till PRA (progressiv retinal dysplasi) vilket är en mycket allvarlig men som det tack och lov tycks, sällsynt sjukdom hos border collie. En hund som får PRA blir blind. Det har dykt upp fall av PRA i Sverige och då ville man stoppa aveln på avkommor efter kända anlagsbärare. Mer om problematiken kring PRA går att läsa här: http://www.botvidehunden.se/svakgrejer/O…ejer/OMKRING3_s5.pdf . Det är dock sällan man hör folk prata om PRA utan när ögonfel diskuteras är det nästan alltid CEA eller på senare tid möjligen retinopati som nämns. Vad CEA är vet vi idag bra, vi kan gentesta och sjukdomen är sällan ett problem, vad den sistnämnda diagnosen (retinopati) är, vet vi idag faktiskt inte lika bra. I det begreppet kan både förvärvade skador och genetsikt överförbara sjukdomar gömma sig idag.

Tidigare var det endast krav på ögonspegling av föräldradjuren för att kullen skulle få ligga på valphänvisningen på Svaks sida, men nu skärps det alltså och ställs som krav för att få registrera. Mycket bra tycker jag! Det kommer att innebära att långt fler tikar kommer att ögonspeglas än vad som tidigare skett, eftersom en del tikägare idag tycks leva med devisen att det är bättre att stoppa huvudet i sanden än att riskera att få reda på något ”obehagligt” om den egna tilltänkta inkomstkällan… Dvs man struntar både i att ögonspegla och att gentesta tiken, parar med en ”optigentestad normal” hanhund (dvs en hane som inte bär anlag för CEA -notera, det är den enda ögonsjukdomen som gentesten säger något om, det är inte samma sak som att hanen är fri från andra möjliga och kanske mkt värre ögondefekter) och sen struntar man dessutom i att ögonspegla valpkullen… Då finns ingen möjlighet alls att ett eventuellt fel kommer att synas innan leverans, smart va! 😉

Hur som helst blir det mycket intressant när de nya reglerna blir gällande för det kommer jämna ut resultaten mellan de som speglat och därmed öppet redovisat sina hundar (och kanske ibland åkt på ett och annat fel som valpköparna då lätt kan ta ställning till) och de som gett tusan i det och därför inte tycks ha några fel.. Pluss att det kommer ge mer information om olika linjer/kombinationer när det inte bara till största del är hanhundar som speglas. Hade tikägarna sedan insett fördelen av att gentesta sina tilltänkta avelstikar hade det blivit än mer intressant, idag tycks man hellre satsa på en gentestad normal hane än våga ta reda på vad den egna tiken är -något som i dagsläget snävar åt avelsbasen och det är långt farligare med en överanvändning av några få hanhundar än att man på kontrollerat sätt använder de som är anlagsbärare. Är tiken själv fri, kan hon ju paras med både normal och carrier (dvs tikägaren får mer att välja på -så man faktiskt kan selektera på vallegenskaperna före ”den måste vara gentestad normal” kanske!? ;-)), och paras två normala så behöver deras avkomma inte gentestas eftersom du då vet att alla valpar blir normala. Det borde väl sporra folk att börja testa sina tikar? Kanske blir det så, kanske tar det bara tid.

Riktigt festligt blir det när det då och då ifrågasätts varför hanhundar med optigenresultat ”carrier” (anlagsbärare CEA) får stå med på täckhundslistan eftersom de hundarna ju bär på ett fel… Jag har däremot inte läst någonstans att man ifrågasatt att det används en massa hundar som man inte vet något alls om? Alla de icke testade tikar som idag paras med en testad normal hane, vem ifrågasätter användandet av dem? Eller tror man verkligen att det bara är om man vet om ett resultat som generna kan nedärvas? Eller kanske att tikar inte kan bära på dem alls 😉 Sorry men CEA nedärvs inte enbart av hanar…

CEA har i mina ögon (haha) fått för allt stor betydelse just för att det går att gentesta. Det innebär att hundar som är carrier (notera: carrier är friska och har själva inte sjukdomen, de bär bara på anlagen) lätt kommit att klassas som ”sjuka” för att de har fått ett visst testresultat, men samtidigt verkar hundar med tex retinopati (som vi idag tycks veta mycket litet om men där i alla fall jag blir rädd då jag hör om hundar med den diagnosen som blivit eller är på väg att bli blinda) inte lika automatiskt stämplas som ”sjuka” eller ifrågasättas att de används i avel, trots att det mesta i informationsväg man får där är uttalandet ”sannolikt ej ärftligt”. Sannolikt. Jaha liksom. Ska bli intressant i och med kraven på ögonspegling för registrering att följa de hundarna som idag har diagnosen retinopatis avkommor framåt, kanske får man så småningom veta vad ”sannolikt” innebär då. Var det ingenting eller var det något mycket värre än CEA kanske? Den som lever -och ögonspeglar!- får se! 🙂

Nästa spännande sak som skett är något som jag tjatat om länge. Att det börjat redovisas vilka kända fall av epilepsi som finns i rasen. Hurra! Det har nämligen i en herrans massa år gått att på vallreg läsa på en enda hane att han lämnat avkommor som fått epilepsi (hanen är Joe, pappa till min Fonzie, så slapp de av er som undrar fundera över vilken jag menar ;-)) medan jag -som inte ens är uppfödare- har vetat om fler fall som aldrig synts offentligt så att säga. Nu har de uppfödare eller hundägare som själva valt att berätta att deras hundar har fått epilepsi sammanställts på Svaks sida, du hittar resultaten här: http://www.svak.se/?page_id=1779 En stor eloge till de som valt att redovisa öppet var dessa tragiska fall dykt upp (jag har vänner som fått ta bort hundar pga av epilepsi och jag kan knappast tänka mig något grymmare att drabbas av som hundägare) så kanske vi på sikt kan slippa gissningar & rykten, vilket alltid är långt värre än öppna redovisningar. Tyvärr kan jag fortfarande säga att jag vet om fall som inte står med där, men det är i alla fall ett stort och modigt steg i rätt riktning, kanske vågar fler fylla ut luckorna så småningom. Precis som i frågan kring ögonspegling så blir det i början så att det är de som är ärliga och redovisar öppet som ser ut att ha mest fel, medan de som kniper käft måste man känna till bakvägen så att säga.

Så lång text bara om sjukdomar -jag måste vara sjukdomsfixerad! Tja, det är ju ett uttryck som ofta dyker upp då man efterfrågar information. Vad jag alltid varit ute efter är att ju mer vi vet, desto lättare för folk att ta ställning till det de köper. Informerade valpköpare kommer att vara mer nöjda valpköpare och det vill väl alla ha? Vi gör alla olika prioriteringar och olika val, men jag tycker att alla ska ha så stor chans som möjligt att göra de valen utifrån den information som idag finns tillgänglig. Det gäller oavsett om det är sjukdomar, vallegenskaper, mentala egenskaper eller annat som jag väger in i beslutet. Om en hund ofta biter fult, vill jag veta det. Om en hund har lämnat långt mer HD eller OCD än rasens genomsnitt, vill jag veta det. Om en avelshund är efter en som lämnat epilepsi vill jag veta det. Om valpens förälder har en ögondiagnos, vill jag veta det. Vad vi sen väljer att bortse ifrån varierar från person till person -jag visste att det fanns CEA i Flynns linjer men prioriterade att de hade många av de vallegenskaper och mentala egenskaper jag ville ha och när vi köpte Fog visste vi att det där var en högre risk för ledfel än i många andra kombinationer men då vägde också tron på den kombinationens vallegenskaper över riskerna. Kort sagt, information behöver inte betyda att man väljer bort, det betyder bara att man förhoppningsvis vet lite bättre vad man har att ta ställning till!

Är viljan att vara upplyst innan köpet verkligen att vara sjukdomsfixerad?

Anna Larsson

Att utbilda nyblivna hundägare eller finslipa tävlingsekipage tycker jag är mycket roligt och givande. Jag håller både kortare kurser och längre utbildningar inom många olika ämnen som rör hundar och hundträning. Träningen ska vara rolig och effektiv och ge hund och hundägare ett roligare liv tillsammans!

Reader Interactions

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *