Remissen om rallylydnadsreglerna.

2017 blir det nya regler för rallylydnaden i Sverige. Just nu är förslaget ute på remiss och synpunkter på förslaget ska vara kansliet tillhanda 15/1 2015. Kontakta din klubb och lämna dina synpunkter i god tid så de kan sammanställas om du vill göra din röst hörd! Har klubben inte fått remissen? Gå då vidare till distriktet och se att det inte missats i utskicket från dem.

Jag har läst momentbeskrivningarna och de övergripande förslagna regeländringarna och tänkte blogga lite om vad jag tycker om dem. Först tar jag de övergripande reglerna:

Särskilda regler för rallylydnad

11 e ”Ta bort möjligheten för återbetalning för löptik.”

NEJ! Detta tycker jag är dumt. Det innebär mer krångel för arrangörerna att hantera löptikarna på tävlingsdagen (med var de får vara, var de ska värma upp osv) och vill någon inte starta sin tik för att tiken inte mår bra/presterar bra under löpet så tycker jag att återbetalning är helt OK. Gillar inte förslaget.

Specifika Rallylydnadsregler

17 Kvalificerande resultat
Nybörjarklass 70p
Fortsättningsklass 75p
Avancerad klass 80p
Mästarklass 85p

Jag tycker poängsummorna ser rätt rimliga ut.

18. ”Placering, Rallylydnadsdiplom och Championat Titel Rallylydnadschampion SV RL CH
Cert delas ut till klassvinnare i Mästarklass med lägst 95 poäng, om det finns flera vinnare med samma poäng delas det ut cert till alla, skulle vinnaren vara Champion så går certet till nästa i startlistan som har lägst 95 poäng. Det krävs 3 cert för att bli Rallylydnads Champion ”

NEJ! Jag tycker rallylydnaden ska ha cert till samtliga som presterat över den poänggräns som fastslås. Hur hög den poänggränsen bör vara tror jag kommer vara svårast att enas om. Jag tycker efter en hel del funderande att 90p känns rimligt för sporten. Lägre än så tycker jag är att ta bort meningen med ett championat och högre tror jag för många protesterar mot. Vi skulle ändå ha lättare att bli champions än våra grannländer Norge & Danmark:

Danmark: cert kräver minst 95p, championat 3 x 95p för minst två olika domare.

Norge: cert kräver 190p (av max 200 så det blir som om vi tog 90), ges till alla som uppnår det i klassen, championat 3 x 190p och tillägget ”minst en gång good på utställning” (DET är vi glada att vi inte har i Sverige eller hur!?)

Sen har vi det olyckliga som smugit sig in i remissen, en total feltolkning av vad SKK syftat på:

Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar 

7.  ”Med anledning av SKK:s fundering om att inga kastrerade hundar ska få tävla, även tikar och kemiskt kastrerad hund. Vi behöver era synpunkter på detta.

NEJ! SKK har ENDAST beslutat att förbjuda kastrater att deltaga på UTSTÄLLNING från 2017. De har tydligt på sin egen sida sagt exakt detta: ”Kastrerade hundars möjlighet att delta i andra former av tävlingar och prov påverkas inte av beslutet.” Att det står nämnt i remissen är olyckligt och måste ändras. Antingen ska det bara strykas eller så ska det klart framgå vad som gäller för kastraters tävla, dvs ”Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens. Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid utställning, prov och tävling. Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling medges generell dispens för deltagande.Observera att följande gäller för uppskjutande av löp som inte är kontinuerlig medicinsk behandling. ”(citat SKKs hemsida)

Nu går jag över till de nya föreslagna momenten!

Här finns en film på hur JAG tolkat att de ska utföras för att ha något att jämföra texten mot. Jag har på något moment missat att filma både vänster och högerhandling men jag tror det går bra att se hur de är upplagda ändå. Det står inte skyltnummer på filmen men de kommer i den ordningen som klasserna är.

NYBÖRJARKLASS:

131 : 8:an  Ekipaget ska tillsammans gå i en åtta runt konerna i normalt tempo.  Det ska vara 2,5-3 meter mellan konerna.  Därefter återgår ekipaget till det tempo som gällde före momentet.

132: Helt varv runt förare, framåt
Föraren stannar varvid hunden skall gå ett varv runt föraren. När hunden är tillbaka vid förarens sida med nosen i färdriktningen fortsätter ekipaget framåt, i det tempo som gällde före momentet, utan att hunden hinner sätta sig.

133: Sitt Helt varv runt förare, sitt
Föraren stannar varvid hunden sätter sig. Hunden dirigeras ett varv runt föraren. När hunden är tillbaka vid förarens sida kommenderas hunden sitt. Därefter fortsätter ekipaget framåt i det tempo som gällde före momentet.

Mina kommentarer: tycker alla tre nya skyltarna i nybörjarklass är bra.

FORTSÄTTNINGSKLASS:

219: Ställande under gång, fjärrdirigering sitt, hämta
Under gång uppmanas hunden att ställa sig och föraren går sedan själv framåt. När föraren gått 3 meter (avståndet ska markeras) stannar föraren och vänder sig om. Föraren uppmanar hunden att sätta sig. När hunden sitter går föraren tillbaka till hunden och ställer sig vid hundens högra sida. Därefter fortsätter ekipaget framåt i det tempo som gällde vid momentets början.

220: Sitt, ligg, stå
Föraren stannar och hunden sätter sig vid förarens sida. Hunden uppmanas att ligga och därefter att stå. När hunden står fortsätter ekipaget framåt i det tempo som gällde före momentet.

221:  1 steg stå, 2 steg sitt, 3 steg ligg vid sidan
Föraren stannar. Hunden sätter sig vid förarens sida. Ekipaget går ett steg framåt, föraren stannar och hunden ställer sig vid förarens sida. Ekipaget går två steg framåt, föraren stannar och hunden sätter sig vid förarens sida. Ekipaget går tre steg framåt, föraren stannar och hunden lägger sig vid förarens sida. Därefter fortsätter ekipaget framåt i det tempo som gällde före momentet.

Mina kommentarer: tycker om alla tre nya fortsättningsmomenten. De gör att man får in mer variation tidigt och det kommer både hundarna och förarna tjäna på inför de högre klasserna.

AVANCERAD KLASS:

315: Stå framför, höger ingång, framåt Föraren stannar och hunden dirigeras in framför föraren. Hunden ställer sig med nosen mot föraren. När hunden står, dirigeras den till förarens vänstra sida genom att först gå runt föraren via dennes högra sida. Ekipaget fortsätter sedan framåt, i det tempo som gällde före momentet , utan att hunden hinner sätta sig.

316: Stå framför, vänster ingång, framåt Föraren stannar och hunden dirigeras in framför föraren. Hunden ställer sig med nosen mot föraren. När hunden står, dirigeras den till förarens vänstra sida. När hunden är tillbaka vid förarens sida med nosen i färdriktningen fortsätter ekipaget framåt i det tempo som gällde före momentet, utan att hunden hinner sätta sig

317: Sitt, byt sida framför, sitt
Föraren stannar och hunden sätter sig vid förarens sida.  Hunden ska på förarens uppmaning byta sida framför föraren och inta position sitt vid förarens andra sida. Därefter fortsätter ekipaget framåt i det tempo som gällde före momentet.

318: Sitt byt sida bakom sitt
Föraren stannar och hunden sätter sig vid förarens sida.  Hunden ska på förarens uppmaning byta sida bakom föraren och inta position sitt vid förarens andra sida. Därefter fortsätter ekipaget framåt i det tempo som gällde före momentet

319: Ställande under gång, fjärrdirigering ligg, hämta
Under gång uppmanas hunden att ställa sig och föraren går sedan själv framåt. När föraren gått 3 meter (avståndet ska markeras) stannar föraren och vänder sig om. Föraren uppmanar hunden att lägga sig. När hunden ligger går föraren tillbaka till hunden och ställer sig vid hundens högra sida. Därefter fortsätter ekipaget framåt i det tempo som gällde vid momentets början

Mina kommentarer: jag gillar samtliga av de nya momenten i klassen! Särskilt smart tycker jag det är med 317 och 318 som på ett bra sätt förbereder ekipagen för de sidbyten under rörelse som redan finns i rallyn (313 framför och 410 bakom) och som många skulle få mycket smidigare och snyggare om de först tränade stillastående sidbyten. Är väldigt positiv till dessa skyltar! Även momenten 315 och 316 är bra förberedelser för momentet 407 (stå framför, backa) så förarna en klass tidigare fått övning på att ställa hunden framför sig. Tror på sikt det ger hundar som kommer klara skylt 407 bättre. Ligger bra i linje med hur jag ser på träning.

MÄSTARKLASS:

414: 1 steg stå, 2 steg sitt, 3 steg ligg framför  Föraren stannar och hunden dirigeras in sittande framför föraren.   När hunden sitter går föraren ett steg bakåt, hunden följer samtidigt med och  kommenderas till stå med nosen mot föraren.  När hunden står går föraren två steg bakåt, hunden följer samtidigt med och  kommenderas sitt med nosen mot föraren.  När hunden sitter går föraren tre steg bakåt, hunden följer samtidigt med och  kommenderas ligg med nosen mot föraren.  Därefter väljer föraren valfri ingång till förarens vänstra sida, runt åt höger eller  direkt till vänster. När hunden är tillbaka vid förarens sida med nosen i  färdriktningen fortsätter ekipaget framåt i det tempo som gällde före  momentet,utan att hunden sätter sig.

(det står ingen 415 i remissen men jag gissar det bara är en felnumrering?)

416: Sättande under gång, gå runt
Under gång uppmanas hunden att sätta sig. Föraren går därefter ett varv runt hunden med början runt huvudet. Föraren stannar till bredvid hunden innan ekipaget tillsammans fortsätter framåt i det tempo som gällde före momentet.

417: Läggande under gång, fjärrdirigering stå, hämta
Under gång uppmanas hunden att lägga sig och föraren går sedan själv framåt. När föraren gått 3 meter (avståndet ska markeras) stannar föraren och vänder sig om. Föraren uppmanar hunden att ställa sig. När hunden står går föraren tillbaka till hunden och ställer sig vid hundens högra sida. Därefter fortsätter ekipaget framåt i det tempo som gällde vid momentets början

Mina kommentarer: Jag gillar alla av skyltarna även i mästarklassen MEN skylt 414 tror jag inte är så lyckad och inte helt genomtänkt för om man har en stor hund som går där den ska gå (dvs mitt framför föraren och max 0,5 m ifrån föraren) så kommer en långbent hund vid läggandet behöva lägga sig antingen bakåt (svårt under rörelse och inte vad som ska krävas i rallyn), snett (ej önskvärt och ger avdrag) eller landa på förarens fötter med framtassarna (vilket jag utgår ifrån skulle ge avdrag!?). Där behöver man tänka till hur det ska vara fysiskt möjligt för en lång schäfer tex att klara detta. Skylt 417 tror jag många kommer uppleva som den svåraste i rallyn men det ska väl finnas något att bita i (ungefär som at många, många sliter med tre steg bakåt) . Jag gillar den!

Några förändringar som tillkommit till skyltar vi redan har:

402 Bärande av föremål. Här ges möjligheten att förlänga sträckan hunden ska bära föremålet. 2-5 meter. BRA! 2 meter har varit så kort att det bara blir hetsigt tycker jag.

408: Framåtsändande till kon: Här ges också möjligheten att förlänga sträckan till konen 2-5 meter. BRA! Kommer öppna upp för nya utmaningar och domarna får större friheter. Jag gillar det!

410: Sidbyte bakom. I texten förtydligas att ” Föraren skall gå på rak linje. ” Bra! Ser ekipage där föraren flyttar sig och hunden faktiskt är kvar på samma linje och då faller hela tanken med följsamheten som ska testas i rallyn.

Sedan styrs reglerna kring honnören upp mer vilket är bra. Hade helst tagit bort det helt men man kan inte få allt. Ogillar att det bedöms av någon som inte är domare, det känns konstigt.

Så, det var mina tankar kring rallyremissen och jag utgår ifrån att det ska vara en kul sport. Det tycker jag att den har alla möjligheter att förbli och bli ännu roligare med de nya momenten och möjligheten till championat.

Anna Larsson

Att utbilda nyblivna hundägare eller finslipa tävlingsekipage tycker jag är mycket roligt och givande. Jag håller både kortare kurser och längre utbildningar inom många olika ämnen som rör hundar och hundträning. Träningen ska vara rolig och effektiv och ge hund och hundägare ett roligare liv tillsammans!

Reader Interactions

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *