Valpens utveckling 0-8 veckor

När man går och väntar på att få hämta hem sin valp kan de där åtta veckorna kännas långa. Samtidigt är det otroligt hur mycket och fort en valp utvecklas under bara åtta veckor. Idag tänkte jag blogga lite kortfattat om vad som händer under en valps första tid.

PRENATALA PERIODEN: tiden innan födelsen. Varför är den tiden intressant att ta med? Jo, för redan nu påverkas valparna av sin mamma. Om tiken är stressad eller utsätts för påfrestningar under den här perioden kan det påverka valparna. Prenatal stress, stress innan födseln, kan medföra att valparnas hjärna och organ påverkas. Det kan leda till att redan när valparna föds så är de förberedda på att reagera på ett visst sätt i stressituationer. Man har sett att det kan ge valpar som är mindre nyfikna, har en sämre inlärningsförmåga, är aggressivare eller att valparna får ett förändrat sexuellt beteende.

Hur valpen blir kommer att bero både på hur tiken mått, vad valpen genetiskt fått för anlag medskickat och miljön valpen växer upp i -vad den kommer att uppleva, vilken näring den får etc. Individen är alltid ett resultat både av arv och miljö och vi kan inte sudda ut varken det ena eller det andra. (Det är lika fel att skylla allt på ”dålig ägare” när det går på tok som att ägaren kan ta åt sig all credit när hunden blir bra menar jag! Både gener och miljö kommer styra hur hunden utvecklas.)

NEONATALA PERIODEN: valpens första tid.

1 vecka gammal

0-2 VECKOR: Nyfödda valpar är mer eller mindre hjälplösa. De är blinda, döva och kan inte ens reglera sin egen kroppstemperatur eller tömma blåsa och tarm själv. Men utvecklingen går fort framåt. Efter ca 12-13 dagar öppnas ögonen även om det dröjer innan valpen verkligen ser tydligt.

2 veckor

3 VECKOR: Valpen börjar kunna höra. Hörseltester på valpar som är 3-4 veckor gamla visar att de kan orientera sig mot ljud precis som en vuxen hund kan. Valpen som kanske kunde sitta vid två veckors ålder (de får styrsel på frambenen före bakbenen) kan vid tre veckors ålder gå. Den kan också vifta på svansen. Valparna börjar så smått leka med sina syskon.

3 veckor

4 VECKOR: Från tre-fyra veckor brukar man säga att socialiseringsperioden inleds. Under den här tiden är valparna extremt mottagliga för olika sociala stimuli. Om de tidigare bara träffat sin mamma och uppfödarens familj, är det nu dags att vidga vyerna. Finns det andra vuxna hundar i huset får valparna gärna träffa dem. Det är också viktigt att valparna från och med nu får många bra erfarenheter av många olika slags människor. Olika kön, olika åldrar, olika utseenden. På samma sätt behöver valparna i lagom takt få uppleva allt mer av vardagliga företeelser -olika ljud tex.

4 veckor

5 VECKOR: Valparna blir från 4-5 veckor allt rörligare. De utforskar allt större ytor och behöver få mer stimulerande miljö. Att vara i nya rum, att vara utomhus, att få upptäcka många nya föremål, leka med olika slags leksaker och inte minst -få många positiva upplevelser av att hälsa på, hanteras av och umgås och leka med olika nya människor. Ju äldre valpen blir desto mer utvecklat blir dess sociala språk och det måste den få chans att öva upp. Man kan se den här första tiden (och tiden fram till och med ca 12-16 veckors ålder) som en slags ”vaccinering” inför framtida upplevelser. Om valpen som riktigt liten fått många positiva erfarenheter av vardagliga händelser, nya miljöer, ljud, olika människor och hundar, så är den bättre rustad inför sitt framtida liv. Faktum är att många av de hundar som folk tror måste ha blivit misshandlade eller skrämda av människor för att de i vuxen ålder visar starka rädslor inte alls har utsatts för något sådant. Däremot har många av de rädda hundarna inte fått den socialisering de skulle behövt. Om valpen dessutom genetiskt har sämre förutsättningar medskickat sig vad gäller sociala bitar och rädslor så kommer en bristande socialisering verkligen att göra det framtida livet svårt för valpen.

5 veckor

6 VECKOR: Nu börjar valpen allt mer bli som en riktig hund fast i mini-format. De leker mer och lekarna kan bli intensivare: man kan se mer konkurrens om föremål och valparna kan ruska och ”döda” leksaker som en vuxen hund skulle dödat ett byte. Valparna blir allt mer aktiva och springer allt längre bort under sina upptäcktsfärder. Föds valparna upp i en för stimuli fattig miljö kommer det avspegla sig i hur deras hjärnor utvecklas. De behöver också få uppleva olika underlag och att klättra och ta sig fram på olika sätt för att utveckla bra kroppskontroll.

6 veckor

7 VECKOR: Valparnas personlighet kommer synas allt mer ju äldre de blir. Självklart har uppfödaren som levt med och studerat kullen varje dag lättare att se olika personlighetsdrag, likheter och skillnader i kullen än valpköparen som kanske bara träffar valparna några få gånger. Ta hjälp av uppfödaren när du väljer valp -eller låt uppfödaren välja åt dig. Jag träffade valparna tre gånger, vid 4,5 vecka, vid 5,5 vecka och vid 6 veckors ålder. Under de besöken pendlade det mellan gångerna vilken av valparna jag lutade åt men i slutänden kom jag tillbaka till den jag fastnat för första gången.

Ett annat redskap för att få lite koll på vilken valp som kan tänkas passa i vilket hem är att använda sig av en valptest. SBK har tagit fram Mentalbeskrivning Valp (se mer info här: Mentalbeskrivning valp (MV) – Svenska Brukshundklubben ) . Även om dagsformen hos en valp kan påverka testresultatet (precis som hos en vuxen hund) kan testen ihop med uppfödarens observationer ge en rätt bra fingervisning om åt vilket håll på skalan valpen ligger i till exempel nyfikenhet, trygghet, leklust, aktivitetsnivå etc. Så här såg min valps testresultat ut: en aktiv, nyfiken och glad kille åt det intensivare hållet.

7 veckor

8 VECKOR: Tidigast vid åtta veckors ålder är valpen redo att flytta från uppfödaren och till sin nya familj. Vid köpet ska valpen vara avmaskad, vaccinerad, registrerad och veterinärbesiktigad.

8 veckor

Vi kommer att hämta hem valpen en vecka senare så även om han nu blivit åtta veckor dröjer det till nästa helg innan han flyttar hit. Den sista tiden ska jag använda till att valpsäkra hemmet! Jag tänker också försöka blogga lite om vad jag tänker lägga fokus på under valpens första tid med oss.

1-8 veckor! Otroligt vad de utvecklas!

Anna Larsson

Att utbilda nyblivna hundägare eller finslipa tävlingsekipage tycker jag är mycket roligt och givande. Jag håller både kortare kurser och längre utbildningar inom många olika ämnen som rör hundar och hundträning. Träningen ska vara rolig och effektiv och ge hund och hundägare ett roligare liv tillsammans!

Reader Interactions

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *