Bakdelskontroll och kroppsmedvetenhet.

En hund lever till stor del på sin front. Man brukar säga att cirka två tredjedelar av hundens vikt bärs upp av frambenen. Jag skulle vilja påstå att ännu större del av hundens egen kroppsmedvetenhet också ligger på framdelen! Alla som sysslat med hundar vet hur lätt det är att få dem att erbjuda beteenden med sina framtassar -att lyfta vacker tass, att krafsa, att slå med tassarna, att ställa sig med framtassarna på olika targets som musmatta eller kloss -all sådan träning brukar gå otroligt fort och lätt. Medvetenhet om var och hur framtassarna placeras behöver vi sällan öva upp hos hunden, det räcker med att vi fångar rätt beteenden, förstärker dem och vips har vi början till ett nytt trick eller en ny del i vår lydnadsträning. Bakdelen däremot, är för de flesta hundar en annan historia. Den som gett sig på att frishejpa bakbenslyft kan intyga att det är en helt annan utmaning mot att lära hunden att lyfta en framtass… Kanske är det därför också så lätt att glömma bort bakbenen i träningen av hunden. Ändå är bakdelskontroll något som verkligen kan underlätta vår träning, ge hunden en ökad kroppsmedvetenhet och faktiskt också leda till större styrka, bättre muskeluppbyggnad och en sundare hund. Syftet med den här artikeln är att tipsa om olika övningar du kan använda dig av för att öva upp hundens bakdelskontroll. Varför? Jo, för att ju bättre koll hunden har även på sin bakdel, desto smidigare kommer vår övriga träning att gå!

När behöver vi bakdelskontroll?

I bakdelskontroll ingår som jag ser det att hunden på ett smidigt och effektivt sätt kan placera och använda sina bakben och baktassar oavsett vilken uppgift jag ger den. Jag räknar också in viktförskjutning som en del i bakdelskontrollen. Hunden ska kunna balansera upp sig och ändamålsenligt samla sig och förskjuta vikten bakåt istället för att låta frampartiet bära upp alla vikt vid tex inbromsningar, stopp, inför avsprång etc. Allt detta kräver både kroppsmedvetenhet, teknik och styrka hos hunden. Olika individer kan ha olika lätt för att viktförskjuta och arbeta med bakdelen, men alla kan bli bättre med träning. Den som läst mina tidigare artiklar i Canis om belöningsutveckling, vet att jag förespråkar kamplek inte bara som en suverän förstärkare, utan också som ett bra sätt att lära valpen viktförskjutning.

Viktförskjutning och bakdelskontroll ingår på ett eller annat sätt i nästan alla moment men några exempel där vi har stor nytta av detta är tex svårare slalomingångar, tvära vändningar, nedfarter på balanshinder, hoppteknik, vid apportering, ingångar, vändningar och stegförflyttningar i fria följet, snabba ställanden och lägganden vid inkallning, samt inte minst i en otrolig mängd av de rörelser som ingår i freestyle eller heelwork.

Backande

Backande är mer än att hunden bara förflyttar sig bakåt. Vilken inlärningsteknik man använder sig av kommer att påverka på vilket sätt hunden backar. Det går lätt att få fram en hund som visserligen backar men som inte flyttar bakbenen på ett bra sätt. Detta är lätt hänt om vi lär hunden att backa genom att vi går emot den och så att säga trycker den bakåt genom vår egen rörelse. Men även om vi shejpar backandet kommer bla vår belöningsplacering att påverka vilka rörelser vi får fram. Ger vi belöningen högt (ovanför och lite bakom hundens huvud, som om vi skulle lockat den att backa för att nå sin godbit) kommer många hundar lära sig backa med högburet huvud, stela spända nackmuskler, mycket rak front och korta, ineffektiva bakbenssteg. Enkelt beskrivet kommer hunden med denna teknik vara högre fram än bak och det ser det ut som om hunden drar eller till och med rycker sig bakåt genom användande av sin nackmuskulatur! Inte sällan hamnar hunden snett när den rör sig med denna teknik eller så hamnar den i en närmast sittande ställning när den backar. Från detta backande är det mycket svårare att gå vidare till de mer avancerade varianterna av backande och bakdelskontroll.

Det backande jag istället är ute efter, är en hund som under inlärningen arbetar med sänkt huvud, avslappnad nacke & hals, väl vinklad skuldra, tar rejäla kliv och skjuter ifrån med kraft i frambenen och flyttar sig med långa, effektiva steg med bakbenen. Rörelsen är rytmisk, liksidig och hunden kan backa helt rakt utan behov av yttre påverkan. I detta backande kommer hunden snarare att vara högre bak än fram och huvudet kommer att vara så lågt placerat att det är lätt för den att plocka upp belöningar från backen samtidigt som den fortsätter rörelsen bakåt.

Formandet av denna typ av backande går mycket lättare om vi har en strategisk placering av belöningen. Jag brukar sitta på golvet med hunden stående framför mig när jag påbörjar den här träningen. För att få flyt i hundens rörelser och undvika avbrott, har jag vid inlärningen av backandet alltid ett antal godbitar redo i ena handen och klicker i den andra. Jag kan antingen vänta på en liten tendens till rörelse bakåt, klicka för detta och kasta belöningen in mellan hundens framben, eller så kan jag göra faktiskt börja precis tvärt om -kasta en första godis mellan hundens ben, när hunden sänker huvudet och flyttar sig lite bakåt för att nå godisen, klickar jag den rörelsen och slänger direkt nästa godisbit in mellan frambenen. Målet är att hunden aldrig kommer framåt utan rör sig bakåt steg för steg, plockar upp godisarna som jag kastar och direkt fortsätter bakåt med sänkt huvud. I början kommer jag klicka för varje steg, men eftersom den kastade godisen hamnar lite olika långt kan hunden ibland behöva ta ett eller två eller tre steg för att få fatt på belöningen. Kasta aldrig så långt att hunden slutar backa och istället snor runt för att få fatt på belöningen, då missar du effekten med belöningsplaceringen.

Även om jag startat övningen med att jag kastade den första godisen (lockat fram rörelsen) brukar det inte ta många sekunder för att få hunden att prova och erbjuda backande med sänkt huvud när jag håller inne godiskastet. Belöningsplaceringen sker fortfarande mellan hundens framben. Så snart jag fått hunden att börja erbjuda ett antal steg i en följd, blir jag petigare med att hunden verkligen ska backa rakt för att jag ska klicka och belöna. Jag noterar också om hunden ofta vill dra snett åt ett visst håll, det kan vara en tillfällighet eller skapat av min träning (jag kanske omedvetet kastat snett, eller klickat och fångat rörelser åt just detta håll) men det kan också vara så att rörelsen avslöjar att min hund har en starkare och en svagare sida i sin muskulatur som gör den mer benägen att svänga åt ett visst håll när den backar.

Så snart min hund kan backa rakt med bra teknik, börjar jag låta honom backa över olika gränser och föremål för att ytterligare få honom att arbeta med rejäla bakbenslyft och bli än mer medveten om sina baktassars placering. De första övningarna kan vara att han får backa över en tröskel inomhus, sedan avancerar vi kanske till att backa upp på olika föremål som sakta blir allt högre. Till slut kan han med samma fina teknik backa upp för höga trappsteg! Vill man arbeta vidare med benlyft i backandet kan man lära hunden att backa genom en rad av cavalettiebommar (bommar på marken eller på låg höjd) eller backa genom en utlagd stege. Använder du bommar så se till att dessa inte kan hamna i rullning om hunden skulle trampa på istället för över dem.

Har hunden fått in en bra teknik i sitt backande är det sedan upp till dig vad du vill vidareutveckla rörelsen till. Kanske väljer du att lära hunden att backa vid sidan av dig, som vid stegförflyttningar bakåt i lydnaden, eller kanske att hunden ska kunna backa runt olika föremål eller från avstånd backa in mellan dina ben. Min border collie Arvid har jag tränat till att backa i en åtta mellan mina ben och min första border collie lärde jag att backa som en spegelbild till mig. Med det menar jag att han backade med sin front vänd rakt emot mig och när jag vinklade vänster eller höger så vinklade han sitt backande på motsvarande sätt som om han varit min spegelbild. På det sättet kunde jag få honom att backa i olika formationer.

Bakbenslyft och bakbenstrix

Bakbenlyft kan antingen frishejpas direkt från grunden via att du fångar små rörelser och arbetar vidare därifrån, eller så kan du använda dig av target vid inlärningen och utnyttja din hunds tidigare erfarenheter från backande-övningarna. Principen är densamma som backandet men nu använder du ett lite högre föremål och din hund behöver bara flytta sig ett litet steg bakåt för att nå det med ena baktassen. Fånga bakbenslyftet och isolera detta från det övriga backandet och sedan kan du antingen gå vidare till en högre target (så hög att hunden mer kommer att sikta mot den med baktassen än verkligen kunna ställa ner tassen på den) eller så frishejpar du resten av bakbenslyftet tills hunden lyfter på det sätt och med den höjd på benet som du vill ha.

Vill man vidareutveckla bakbenslyften kan du lära in olika signaler för när hunden ska lyfta höger respektive vänster bakben (då får du på köpet bra övning i stimuluskontroll), eller så kan du låta benlyftet bli till ett trick. Kanske lär du in benlyftet så hunden kan rikta baktassen högt även mot ditt eget ben -då kan du vips fejka att hunden kissar på dig!

En annan typ av bakbensrörelser som du kan försöka att fånga (klicka och förstärka när hunden erbjuder dem spontant) är olika stretchingrörelser. Jag har en bekant som på detta sätt fått sin hund att erbjuda en mycket snygg bakåtspark med ena bakbenet. Själv testade jag att fånga olika stretchrörelser hos en hund jag passade ett par månader och han blev snabbt duktig på att erbjuda dessa lika väl som andra frivilliga beteenden under träningspassen.

Andra övningar du kan göra för att få hunden mer medveten om sina baktassar och bakdel, är olika bakbenstrix. Här sätter egentligen bara din egen fantasi gränserna för vad du vill ge dig på att försöka lära hunden. Varför inte prova att shejpa hunden till att sätta sin ena baktass mot örat (som om den skulle klia sig) eller kanske stampa upprepade gånger med en bestämd baktass (medan de andra tassarna är stilla)? Ställa baktassarna uppe på dina egna fötter vänd bort ifrån dig medan du står stilla? Samma trick fast du är i rörelse och ni alltså bägge går framåt? Prova!

Klossträning

Användandet av någon form av kloss, barnpall eller liknande, för inlärning av bakdelskontroll och som förkunskap till ingångar och vändningar i lydnaden, har de senaste åren blivit allt mer vanligt. Hur du kan göra finns beskrivet i bland annat i ”Lydnadsträning i teori & praktik”. Kortfattat shejpar du hunden till att stå med framtassarna uppe på klossen och trampa med bakbenen runt klossen. Många lär fortfarande bara in klossen i ett varv, dvs hunden går alltid runt åt sitt höger (det håll den rör sig åt när den gör en ingång i lydnaden), men vill du utveckla din hunds bakdelskontroll bör du lära den att röra sig lika bra även åt vänster på klossen. Kör du agility kan du dessutom vidareutveckla detta till att du har lika bra ingångar på både höger och vänster, bra för att smidigt kunna lämna hunden på rätt sida om dig i starten. Vill man arbeta med klossen som ett redskap för bakdelskontroll kan du lära hunden att gå flera varv runt klossen. Du kan också lägga ut föremål intill klossen som hunden måste kliva sidvärtes över med bakbenen för att ytterligare få träning för bakbenen. Till det kan du tex använda upp-och-nervända bitar av hängrännor.

Jag har på min ena hund även laborerat med en omvänd klossträning, dvs att han står med bakbenen uppe på klossen och kliver runt med frambenen. Även om det är framdelen som arbetar, får hunden också en övning i medvetenhet om baktassarnas placering, då den måste trampa runt med bakbenen kvar uppe på klossen. Ju mindre utrymme, desto större utmaning!

Sidoförflyttningar

En övning du kan göra både för att låta hunden arbeta med sin bakdelskontroll och som grund inför stegförflyttningar i fria följet, är att lära hunden sidvärtesrörelser med utgångspunkt från en planka. Här är det åter igen en fråga om target, vi lär hunden att ställa sig med framtassarna på en planka på marken precis som vid klossträningen, men de rörelser vi nu strävar efter att shejpa fram är sidvärtesrörelser. När jag jobbat med planka har jag stått mitt emot hunden och shejpat honom att följa mina stegförflyttningar när jag rört mig till höger och till vänster. Små rörelser först, sedan allt större kliv och så småningom har jag bara klickat och belönat om han rört både fram och baktassarna parallellt, dvs kunnat vara rak i kroppen och verkligen kliva sidvärtes. Att ta fram rörelserna framför dig istället för vid din sida gör det mycket lättare för dig att se och isolera det kriteriet du vill arbeta med. Det blir med denna placering lättare att se både tassrörelser och att hunden är rak i ryggen. Sidvärtesrörelser är en bra grund både inför stegförflyttningar i lydnaden, och inför olika trick och rörelser i freestyle. Även i denna övning kan du, om du har lust att försvåra den, lägga till att hunden ska kliva över föremål för att än mer poängtera benlyften.

Sammanfattning

Du har allt att tjäna på att utveckla din hunds kroppsmedvetenhet och bakdelskontroll oavsett om du vill lägga goda grunder för prestationerna på tävlingsplan, få nya utmaningar i trixinlärningen eller strävar efter att din hund blir så liksidig som möjligt i sitt rörelsemönster och muskulatur. Mitt förslag är att du börjar med att lära in en god teknik vid backandet framför dig. Sedan kan du välja och vraka bland alla möjliga bakbenstrix och mer specifika övningar beroende på vilken gren du kör eller vad du vill utveckla hos din hund. Bakdelskontroll är roligt! Lycka till!

-Anna Larsson 3vallare

Publicerad i tidningen Canis 2011.

 

 

 

 

 

Anna Larsson

Att utbilda nyblivna hundägare eller finslipa tävlingsekipage tycker jag är mycket roligt och givande. Jag håller både kortare kurser och längre utbildningar inom många olika ämnen som rör hundar och hundträning. Träningen ska vara rolig och effektiv och ge hund och hundägare ett roligare liv tillsammans!

Reader Interactions

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *