Baklängeskedjning -vad är det?

När vi börjar träna vår hund jobbar vi i början ofta med att lära dem enskilda beteenden: att sitta, att ligga, att gripa ett föremål, att hoppa etc. Men så snart vi ska använda de beteendena i någon hundsport (eller för den delen ofta i vardagslydnaden med) så behöver hunden kunna prestera flera beteenden efter varandra i en så kallad beteendekedja. Att gå ifrån att prestera ett beteende (ett ”sitt”) som ofta lett direkt till en belöning, för att sedan prestera flera beteenden efter varandra där varje enskilt beteende inte längre kan bli belönat, kan både hundar och deras tränare uppleva som frustrerande och svårt. Ett smidigt sätt att underlätta för hunden att orka prestera successivt allt längre beteendekedjor, är att använda sig av baklängeskedjning.

Namnet baklängeskedjning kommer av att man helt enkelt lägger mest krut på det sista beteendet i kedjan och tränar in kedjan från sista beteendet och sedan backar sig steg för steg mot det första beteendet. Låter det krångligt? Här kommer ett exempel: tänk att hunden ska utföra följande beteendekedja: Sitt-Ligg-Handtarget där sitt är det första beteendet i kedjan och handtarget är det sista beteendet i kedjan. Först måste hunden självklart kunna varje enskilt beteende (sätta sig på ”sitt”, lägga sig på ”ligg”, trycka nosen mot handen när den ser tecknet för handtargeten). Sedan kedjas dessa ihop genom att man startar med det sista beteendet i kedjan, handtargeten, låter hunden utföra det och belönar ordentligt. Repetera det ett par gånger. Efter det backar man till det näst sista beteendet i kedjan, i detta fall ligg, ge kommandot ”ligg” och när hunden lagt sig, presentera handtargeten och belöna ordentligt efteråt! Repetera den lilla mini-kedjan någon/några gånger och sen backar man till det första beteendet i kedjan, sitt: ge kommandot ”sitt”, när hunden satt sig ger man kommandot ”ligg” och när hunden lagt sig så presenterar man handtargeten och belönar efter att hunden utfört hela kedjan. Lätt som en plätt!

Så här kan det se ut i praktiken när man kedjar med hund; Flynn visar en kedja som skulle kunna ingå i ett HTM-program:

Zin har jag inte kedjat så mycket med tidigare så hon är fortfarande i det stadiet där hon tänker och funderar en del i processen, vilket syns på att hon bland annat sänker tempot när nya delar läggs till innan hon är säker på hur kedjan är uppbyggd. Det är helt OK och något som jag räknar med kommer att försvinna när hon klurat ut och förstått principen bättre. För att inte nöta på viktiga moment så har jag valt att hon ska få öva sig på detta genom så kallade nonsenskedjor: jag blandar olika beteenden hon kan och skapar kedjor av dem som inte är några riktiga moment utan som bara är till för att hon ska få öva sig. Igår skapade vi denna kedja av hopp över hinder, bakdelskontroll, sidosteg och runda föremål. Den kedjan fick hon dessutom utmaningen att klara av att växla mellan snabba och långsamma beteenden, nyttigt!

Vad kan man då kedja? Ja, dels kan man lägga ihop olika grundfärdigheter till delmoment (som att tex kedja ihop bakdelskontroll och sitt för att skapa utgångsposition i tävlingslydnaden), kedja olika beteenden till hela kortare moment (som tex att kedja ihop sitta kvar, springa mot föraren och utgångsposition för att skapa en rak enkel inkallning), kedja långa och komplexa beteenden som de mer avancerade tävlingslydnadsmomenten eller långa beteendekedjor i freestyle och heelwork, eller kedja flera moment efter varandra i lydnad eller rallylydnad tex. Sätter jag upp en övning i att kedja rallymomenten så gör jag ofta det för att flera gånger få en chans att jämföra utförandet (är det lika dant varje gång?) och för att kontrollera min handling (säger jag samma kommandon och visar samma tecken likadant varje gång?). Nyttigt!

Här är en rallykedja som jag körde igår med Fonzie: 402 (bära föremål) – 410 (sidbyte bakom) – 402 (bära föremål) – 312 (helt om ifrån varandra). Jag valde att sätta upp korta avstånd för att få öva på att få undan föremålet fort och ändå ha flyt till nästa skylt. Det blev värre än jag trodde då jag tog en jacka som jag inte brukar träna detta i (har alltid väst när det är bärande av föremål så jag har en bra ficka att stoppa ner det i) och fickan visade sig vara trång att få ner sökrullen i! BRA övning alltså! Framför allt blev det tight att få bort den och förbereda sista skylten, 312, vilket gjorde tat jag någon gång kom för nära så Fonz slog i. Så här såg kedjan ut:

Baklängeskedjar jag då på samma sätt varje gång? NEJ! Jag kan tex välja att gå väldigt fort fram i kedjan (lägga till ett nytt led varje ny repetition) eller repetera leden flera gånger innan ett nytt läggs till, jag kan dela upp en längre kedja i flera kortare som kedjas var och en för sig och sen läggs ihop etc.

Baklängeskedjar jag alltid när jag sätter samman beteenden? NEJ! Jag använder mig både av att baklängeskedja och att bara lägga till nya beteenden efter varandra (”framlängeskedjar”) eller kör flera beteenden efter varandra utan att ha satt ihop dem ett och ett. Men att kunna baklängeskedjaöppnar upp för väldigt många nyttiga lärdomar och erfarenheter för både förare och hund, man kan snabbt skapa säkra beteendekedjor och man får en väldigt bra test på att både hunden och man själv beter sig likadant när varje beteende och övergång repeteras på det här sättet. Så baklängeskedjning är ett bra verktyg för både inlärning, proofing, uthållighetsträning och test på att utförandet verkligen ser likadant ut varje gång hos både förare och hund. Testa! Det är inte svårt när man väl satt igång och provat några kedjor!

Anna Larsson

Att utbilda nyblivna hundägare eller finslipa tävlingsekipage tycker jag är mycket roligt och givande. Jag håller både kortare kurser och längre utbildningar inom många olika ämnen som rör hundar och hundträning. Träningen ska vara rolig och effektiv och ge hund och hundägare ett roligare liv tillsammans!

Reader Interactions

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *